Vilkår & Betingelser

• Alle kurs betales forskuddsvis:

  • engangsbetaling for semesterpakke
  • månedlig betaling for månedspakke
  • engangsbetaling for enkelttime

 
• Faktura blir sendt på mail og må betales før kursstart.

• Ved behov for time i helligdager eller i helger, er prisen kr. 900 per undervisningstime.

• Avlysning av avtalt undervisningstime(r) må skje senest siste virkedag før undervisningsdagen og minimum 24 timer før. Hvis ikke blir timen belastet.

• Utgifter til evt. bøker og annet materiell er ikke inkludert i prisen.

• En “time” eller “undervisningstime” regnes som 45 minutters undervisning.